RODINNÉ & BYTOVÉ DOMY

Bytový dom, Ďumbierska ul., Bratislava – Nové Mesto

Bytový dom - DNV - 39 BJ, Bratislava

Bytový dom – Pernecká ul., Bratislava 

Projekt SOU – Rezidenčný projekt, projekt manažér, Bratislava - Ružinov

Projekt Čunovo – Rezidenčný projekt, projekt manažér, v procese prípravy projektu sa riešila aj zmena ÚPN Bratislava

Bytový dom – Pod Rovnicami, Bratislava 

Revitalizácia budovy Doprastavu na bytový dom, Košická, Bratislava – Ružinov

Nadstavba bytového domu Obchodná, Bratislava – Staré Mesto

Výstavba 5 rodinných domov, Strojnícka, Bratislava – Ružinov

Výstavba 5 rodinných domov, Štúrova, Stupava 

Rodinné domy, Bratislava, Stupava, Dunajská Lužná, Bernolákovo, Pavlice, Krajné, Malinovo, Most pri Bratislave

@2016 - 2021 | Inžinierska činnosť | Kancelária: Starohájska 15, 851 02 Bratislava | +421 (0)905 200 111 | kerekes@pkt.sk

web design by Fiolab