ADMINISTRATÍVNE BUDOVY

Výstavba odletového terminálu Letiska M. R. Štefánika – I. etapa, Bratislava - Ružinov

Výstavba letiskového hangáru, Bratislava - Ružinov

Výstavba hangára súkromného investora, Bratislava – Ružinov

Hotel- Jozefská – Nám. slobody, Bratislava – Staré mesto

Rekonštrukcia polyfunkčného objektu, Cintorínska, Bratislava 

Polyfunkčný dom - Ferienčíkova ul., Bratislava

Polyfunkčný dom - Mikulášska ul., Bratislava

Polyfunkčný dom - Jozefská – Nám. slobody, Bratislava

Polyfunkčný dom - Uzbecká ul., Bratislava

Polyfunkčný dom - DNV, Bratislava

Rekonštrukcia budovy Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Bratislava

Projekt CENTROP o rozlohe v 100-vkách ha, projekt manažér, v procese prípravy projektu sa riešila aj zmena ÚPN Bratislava 

Rekonštrukcia a nadstavba polyfunkčného objektu, Beskydská, Bratislava – Staré Mesto

Rekonštrukcia a dostavba polyfunkčných objektov, Hviezdoslavovo nám, Paulínyho, Bratislava

Rekonštrukcia administratívneho objektu, Dunajská, Bratislava – Staré Mesto

Výstavba administratívneho objektu, Strojnícka, Bratislava – Ružinov

Prístavba administratívnej budovy, Ružinovská, Bratislava – Ružinov

Výstavba administratívneho objektu na Panónskej ul. v Bratislave

@2016 - 2021 | Inžinierska činnosť | Kancelária: Starohájska 15, 851 02 Bratislava | +421 (0)905 200 111 | kerekes@pkt.sk

web design by Fiolab