top of page
KONTAKT PKT
PKT s.r.o.
Kancelária a korešpondenčná adresa

Starohájska 15
851 02 Bratislava

Tel. č.: +421 (0)905 200 111

E-mail: kerekes@pkt.sk

Fakturačné údaje:

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro
Vložka číslo: 42091/B
IČO: 36669571

DIČ: 2022234379

IČ DPH: SK2022234379

č. ú.: SK27 0200 0000 0022 0918 1251

SWIFT: SUBASKBX

 

Kontaktujte nás

Správa odoslaná. Ďakujeme!

Zastúpená konateľom: Ing. Peter Kerekeš

Sídlo: Rovniankova 16

851 02 Bratislava

bottom of page