INÉ PROJEKTY

Novo vytvorená ulica Satinského, Bratislava - Staré Mesto

Výstavba hokejovej školy (zimný štadión), Bratislava – Petržalka

Výstavba Bigboardov, Bratislava, Nová Baňa

Rekonštrukcia areálových sietí, Bratislava – Nové Mesto

Rekonštrukcia vedení VVN, Bratislava – Ružinov

Výstavba parkovacieho domu, Grosslingova, Bratislava – Staré mesto

Novostavba materskej školy, Bratislava Nové mesto (pre Mč BA – Nové Mesto)

Dostavba materskej školy, Bratislava Petržalka

Povoľovanie reklamných, propagačných a informačných zariadení

Výstavba detských ihrísk, Bratislava – Vajnory, Ružinov

@2016 - 2021 | Inžinierska činnosť | Kancelária: Starohájska 15, 851 02 Bratislava | +421 (0)905 200 111 | kerekes@pkt.sk

web design by Fiolab