SLUŽBY PKT

kompletná príprava stavieb

zabezpečovanie ohlásení jednoduchých a drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích
prác

zabezpečovanie územných rozhodnutí, stavebných povolení a kolaudačných rozhodnutí

zabezpečovanie povolení reklamných, informačných a propagačných zariadení

uvádzanie priestorov do prevádzky

poradenstvo v oblasti stavebného zákona, katastra nehnuteľnosti a realít

riešenie problémov počas prípravy, vrátane zabezpečovania kúpy pozemkov a ich majetko - právneho usporiadania 

zabezpečovanie vstupných podkladov pre investorov a projekciu

spolupráca s investormi pri výbere zhotoviteľov

pomoc pri vedení stavieb

Prostredníctvom našich partnerov Vám zabezpečíme... 

@2016 - 2021 | Inžinierska činnosť | Kancelária: Starohájska 15, 851 02 Bratislava | +421 (0)905 200 111 | kerekes@pkt.sk

web design by Fiolab